Truy cập nội dung luôn

HĐND xã Thành Công khóa XX tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2021 – 2026.

02-09-2021 15:58

Ngày 23/8/2021 HĐND xã Thành Công khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa mới tổ chức Kỳ họp thứ Hai.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, HĐND xã Thành Công luôn chủ động bám sát chương trình công tác đề ra, hoạt động đi vào nề nếp có hiệu quả. Đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất và bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân; KTXH, QPAN của xã 7 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt khá cao. Cụ thể: tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên 4.100tấn, đạt 61% kế hoạch năm; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước tính 18,6 tỷ đồng, đạt 50,5,% kế hoạch năm; thu ngân sách trên 1.5 tỷ đồng, đạt 56%. Hoạt động VHXH được đẩy mạnh, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Trong những tháng cuối năm 2021, xã Thành Công quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN đã đề ra, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. HĐND xã đổi mới nâng cao chất lượng và phát huy vai trò trong việc giám sát, quyết định những vấn quan trọng ở địa phương.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết và tờ trình về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT-XH  năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh :Thống kê truy cập

Đang truy cập:3469

Tổng truy cập: 69457