Truy cập nội dung luôn

Thành Công: Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường và tổng kết “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021”.

02-09-2021 15:52

Ngày 19/8/2021, Hội Khuyến học xã Thành Công tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” và tổng kết “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021”.

Hiện nay, Hội Khuyến xã Thành Công có 34 chi hội với 3.255 hội viên. Nhằm phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, những năm qua, Hội Khuyến học xã Thành Công triển khai đến các gia đình, dòng họ đăng ký các mô hình học tập. Kết quả, đến nay, toàn xã có 2992 gia đình đạt gia đình học tập; 17 cộng đồng đạt cộng đồng học tập;  2 dòng họ đạt học tập... trong năm học 2021, xã đã khen thưởng và giúp đỡ cho 3.165 học sinh nghèo và thầy cô giáo, với số tiền trên 200 triệu đồng; 49 em học sinh được nhận học bổng chương trình “ thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường”, với số tiền trên 21 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đối với việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021”, xã đã tăng cường tuyên truyền các chuyên mục về thực hiện quyền trẻ em, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; 100% trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, bị khuyết tật nặng được trợ cấp hằng tháng; phối hợp triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động...

Nhân dịp này, xã Thành công cũng đã tuyên dương, khen thương 14 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp Tỉnh trong năm học 2020 – 2021./.

Một số hình ảnh :Thống kê truy cập

Đang truy cập:3895

Tổng truy cập: 69463