Truy cập nội dung luôn

UBND xã Thành Công thăm đồng dự ước năng xuất lúa vụ mùa năm 2020

26-05-2020 13:45

 

Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2020 UBND xã Thành Công phối hợp với các ngành của thị xã tổ chức hội nghị thăm đồng dự ước năng xuất lúa vụ mùa năm 2020

- Tổng diện tích gieo cấy =593,87 ha

- tổng diện tích mất trắng = 3,55 ha

- Tổng diện tích thu hoạch = 590,62 ha

- Tổng năng xuất bình quân =55,57 tạ/ha